Get Adobe Flash player


عنوان مطلب : اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد 1394

تاريخ انتشار مطلب : 2015-08-31 20:27:59اطلاعيۀ ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1394

و پذیرفته‌شدگان نهایی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه رازی

 

 بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليۀ‌ پذیرفته‌شدگان در آزمون‌ ورودي‌ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1394 و پذیرفته‌شدگان نهایی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه رازی مي‌رساند لازم است هم به صورت غیر حضوری و هم به صورت حضوری به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

 

الف – ثبت نام غیر حضوری

 

پذیرفته‌شدگان باید از تاریخ 12/6/94 لغایت 14/6/94 با ورود به سایت  http://golestan.razi.ac.ir/  و با استفاده از راهنمای سیستم نسبت به ثبت نام اولیه و درج اطلاعات و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

 

ب - ثبت‌نام حضوری: 

مراجعۀ حضوری دانشجویان و تحویل مدارک مورد نیاز از تاریخ 15 لغایت 18 شهریور و بر اساس حرف نخست نام خانوادگی پذیرفته‌شدگان (به ترتیب ذیل) خواهد بود:

یکشنبه 15/6/94: الف - ح

دوشنبه 16/6/94: خ - ش

سه‌شنبه 17/6/94: ص – ق

چهارشنبه 18/6/94: ک - ی

 

ساعت مراجعه:

صبح‌ها: 30/8 الی 13

عصرها: 14 الی 16

 

 

محل مراجعه: کرمانشاه،باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، طبقۀ فوقانی کتابخانۀ مرکزی، سایت اینترنت دانشگاه.

 

تذکّر: عدم مراجعه در روز تعیین شده، به منزلۀ انصراف قطعی از ادامۀ تحصیل تلقّی خواهد شد.

 

ج - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ کاردانی وكارشناسي‌ مورد تأييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ کاردانی ،كارشناسي‌ قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تأييد شده‌ توسط دانشگاه يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد مؤسسۀ محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به مؤسسۀ محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه به هنگام ثبت‌نام و شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 17/8/93 لغايت 25/8/93) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 31/6/94 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي (شماره 1) اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذراندۀ آنان بر اساس‌ (‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/93 و يا 30/11/93 توسط مؤسسۀ آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دورۀ كارشناسي در فرم مذكور درج و قبلاً به تاييد مسوول ذيربط رسيده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمايند.

استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبۀ اوّل در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شدۀ آنان از سوي مؤسسۀ آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دورۀ كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.

 

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

 

3- شش قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

 

4- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شمارۀ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 95-1394 توسط ارگان‌هاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ مؤسسۀ‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير اينصورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني كه فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كأن‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌‌هاي‌ انجام‌ شده‌، گواهي‌‌هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگان‌هاي‌ ذيربط به طور يكجا به‌ مؤسسۀ‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.

1-6- معرفي‌نامۀ ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد: داوطلب‌ با توجه‌ به‌ مادۀ‌ 1 و تبصره‌هاي‌ چهارگانۀ‌ آن‌ در آيين‌نامۀ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامۀ‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميۀ‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته ‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائۀ تائيديۀ سهميۀ ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تأیيد سهميۀ آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد.

7- اصل‌ گواهي‌ تأييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامۀ ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبۀ اوّل دورۀ كارشناسي مصوب 5/2/1390 وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

 

د - تذكرات‌ مهم

حضور شخص پذيرفته‌شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌ اعلام شده و با ارائۀ مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعۀ پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ تعيين شده براي ثبت‌نام به منزلۀ انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌‌شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليۀ دانشگاه‌ها و مؤسسات پذيرندۀ دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته@شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط به عمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته‌شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سؤالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

4 ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/94 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كأن‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

 

5 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كأن‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

 

6- دانشجویان گرامی قبل از تحویل مدارک تحصیلی خود در زمان ثبت نام به دانشگاه به تعداد مورد نیاز خود کپی برابر اصل از مدارک تحصیلی خود تهیه و در نزد خود نگهداری نمایند؛ زیرا پس از ثبت نام از تحویل مدارک ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

7- ضروری است پذیرفته‌شدگان، قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری، نشانی دقیق پستی و کد پستی دانشگاه محل تحصیل قبلی خود را تهیه نمایند تا نسبت به درخواست تأییدیۀ تحصیلی اقدام گردد.

 

8- دانشگاه رازی تعهّدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان متأهّل ندارد.

9- به دانشجویان پذیرفته‌شده در قالب دورۀ پردیس خودگردان دانشگاه رازی، وام تعلّق نمی‌گیرد.

 

10-لازم است در هنگام ثبت نام غیر حضوری، پذیرفته‌شدگان دورۀ شبانه مبلغ 40/000/000 ریال و پذیرفته‌شدگان دورۀ پردیس مبلغ 60/000/000 ریال از طریق پرداخت الکترونیکی شهریه(از مسیر منو- کاربر شهریه– پرداخت الکترونیکی شهریه )به عنوان شهریۀ علی الحساب واریز نمایند.

لازم به ذکر است دانشجو باید دارای دو عدد کارت اعتباری بانکی عضو شتاب باشد و رمز دوم و کد اعتبار سنجی (cvv)کارت‌ها را از خودپرداز بانک مربوطه، گرفته باشد.